Inspiratie & Methodes

“What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning.”

We werken met verschillende methodieken zodat jij een sterk innerlijk kompas kunt ontwikkelen. Dit kompas ondersteunt je in jouw zoektocht naar zingeving en identiteit. Zo kan jij echt gaan kiezen. Bijvoorbeeld wat je na deze reis wilt gaan studeren of wat jouw bijdrage is en welke studiekeuze of baan daar het beste bij past.

zingeving

Bij onze Tribe richten we ons op zingeving en minder op ‘gelukkig zijn’. Heb jij je passie en missie ontdekt, dan ervaar je namelijk vanzelf levensgeluk. Methodes als Voice Dialogue, Systeemtheorie en Storytelling vormen een rode draad door ons programma en geven je een enorme rugzak aan zelfkennis. Ontzettend waardevol voor de rest van je leven!

Overzicht

Voice Dialogue

Alles wat jij nodig hebt, zit al in jezelf. Ontdek deze delen zodat jij volledig kan zijn wie je wilt zijn!

Ikigai

Wat is de waarde van jouw leven en wat is de reden van jouw bestaan? Wanneer jij jouw Ikigai ontdekt, geeft dat voldoening, betekenis, zekerheid en vervulling.

Storytelling

Een goed verhaal is goud waard. Wat is jouw persoonlijke verhaal en hoe is dat ontstaan? Wees de schrijver van je eigen verhaal.

Systeemgericht werken

Wanneer je vanuit het systeem leert kijken, zie je zoveel meer. Kijk ’tussen’ de mensen en krijg grip op interactie.

The Hero's journey

Een tijdloze journey waar transformatie zorgt voor een nieuwe cyclus. Groei mee met de reis van de held!

Archetypen

De held, de onschuld, de koning of de rebel. Hoe kunnen de archetypen voor jouw werken en waar herken jij je in?

Gesprekstechnieken

Leer alles over de kracht van communicatie en interactie en wordt een meester in gespreksvoering!

Vind jouw Ikigai

Onze Tribe werkt onder andere met het Japanse concept ‘Ikigai.’
‘Iki’ betekent leven en ‘gai’ betekent waarde.

Wat is de waarde van jouw leven en wat is de reden van jouw bestaan? Wat is jouw passie, missie, roeping? En waar wil jij later het liefst geld mee verdienen? Je ikigai bevindt zich dus precies waar deze vier segmenten van je leven elkaar overlappen. Als jij je ikigai hebt ontdekt, dan voel je aan alles dat het tijd is om actie te ondernemen en te gaan staan waarvoor jij hier op aarde bent.

Wanneer jij jouw ikigai ontdekt, geeft dat voldoening, betekenis, rijkdom, enthousiasme, zekerheid en vervulling in jouw leven. Het allerbelangrijkste en mooiste wat er bestaat.

Voice Dialogue

Stel je eens voor, jij hebt je eigen ‘ikken-bus.’ Er zitten allemaal verschillende soorten ikken – kanten – kwaliteiten – karaktereigenschappen – normen – waarden – verlangens en worstelingen in jouw eigen ikken-bus. Je hebt ikken die graag voorin de bus zitten. Zij bepalen de regels en hoe jij je moet gedragen. Je hebt ikken (jouw potentieel) die vaak in het midden van de bus zitten. De ikken die achter in de bus zitten representeren het tegenovergestelde van de ikken voorin de bus. We noemen dit onze verstoten ikken. Helemaal achter in de kofferbak zitten ikken verstopt. Ze zijn bang, boos, angstig of verdrietig. Sommige voelen zich misschien schuldig of schamen zich. Al deze ikken hebben een belangrijke boodschap voor je.

Als jij jezelf en je ikken kent, kun jij een bewuste bestuurder zijn van je bus en optimaal genieten van je reis. Je ervaart dat je ikken hebt, maar helemaal niet bent. Je bent veel meer dan dat. Tegelijkertijd ben je deel van een geheel en zul je tegen uitdagingen aanlopen. Wij gaan met elkaar kijken naar al deze facetten van het leven. Hoe ga je om met moeilijkheden, moet je altijd gelukkig zijn? Hoe verhoud jij je tot je familie, je vrienden en je collega’s?

Storytelling

Jij bent de hoofdpersoon van je eigen verhaal. Welke verhalen vertel jij altijd over jezelf? We beleven de wereld allemaal op onze eigen manier. Deze ervaringen delen we met woorden en beelden in de vorm van verhalen. Een verhaal helpt de verteller om belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen en anderen te overtuigen. Verhalen bepalen hoe we denken en hoe we leven. Wie echt verandering tot stand wil brengen, kan niet zonder verhalen. Welke verhalen vind jij leuk of interessant? Heb je een oom of vriendin naar wie je graag luistert? En wat maakt iemand een goede verteller? Bij de Tribe staan verhalen vertellen centraal. Een goed verhaal vertellen, is als magie… Er ontstaat een belevenis tussen jou en je luisteraar. Jij voelt, kijkt en stemt af op je publiek. Wat willen ze, wat verwachten ze, en wat is hun energie? Vinden ze het spannend of leuk of vinden ze het saai en haken ze af?

Een goed verhaal vertellen is goud waard. Succesvolle bedrijven en grote merken weten hoe belangrijk dat is. Ze gebruiken liever een goed verhaal dan saaie grafiekjes, feitjes, en cijfers om te overtuigen en te motiveren. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal! Een goed verhaal, begint bij jezelf.

Archetypen

Een rode draad bij de Tribe is het werken met Archetypen. Je verplaatsen in Archetypen maakt dat jij jezelf, de ander en de wereld beter begrijpt. Psychologisch gezien zijn archetypen alle menselijke ervaringen in onszelf opgeslagen. Deze ervaringen komen tot uiting in kwaliteiten, symbolen, beelden, metaforen en gevoelens. De archetypen zijn terug te vinden in alle lagen van de mensheid en zelfs in afbeeldingen van wel 4000 jaar v.C. Het zijn als het ware kwaliteiten, kanten of ‘ikken’ waar we allemaal over beschikken. Ze raken je in je hart en zitten vol gevoel zoals: pijn, verdriet, angst, schuld, schaamte en boosheid. Het is dus heel gezond om ze regelmatig in jezelf op te zoeken en te (be)leven. Archetypen (personages) zijn onmisbaar bij het vertellen van sterke en goede verhalen.

Zo is er in bijna elk goed verhaal wel een Held, Onschuldige, Rebel en Geliefde terug te vinden. De Held overwint, de Onschuldige groeit en de Magiër laat de lezer kennis maken met andere werelden. Batman en de Joker. Frodo en Gandalf. De Koning en de Nar. Je ziet dat het uitersten van elkaar zijn. Door deze uitersten met elkaar te koppelen krijg je een spannend, leuk, of boeiend verhaal. Het ontdekken van Archetypen is erg leerzaam, leuk en oneindig interessant. Heb je in jezelf een Archetype ontdekt, dan staat de volgende alweer klaar om in jezelf ‘wakker gekust’ te worden. 

Gewone man

Ikea, Hema, Opel

Onschuldige

Zwitsal, Dove, Coca Cola

Zorggever

Kneipp, Oxfam Novib

Held

Nike, BMW, Artsen zonder grenzen

Ontdekker

National Geographic, The North Face

Rebel

Greenpeace, Harley davidson, Patagonia

Minnaar

Dior, Côte d’Or, Calvin Klein

Heerser

Mercedes, KLM, Nyenrode

Schepper

Adobe, LEGO, Canva

Wijze

IBM, Wikipedia, Harvard

Magiër

Disney, Apple, Axe

Nar

Walibi, Mailchimp, KitKat

“Waar we dachten een draak aan te treffen, zullen we een
god vinden, waar we hadden verwacht het monster te doden, zullen we onszelf verslaan.”

 

The Hero’s Journey

Joseph Campbell was een literatuurwetenschapper (1904-1987) en ontdekte een thema dat in verhalen uit alle culturen en windrichtingen keer op keer terugkwam. Dit thema noemde hij; ‘De Reis van de Held’. Het gaat over de essentie, de ‘levensreis’ of spirituele zoektocht die een persoon aangaat op zoek naar hun eigen identiteit. Wist je dat Disney en Steven Spielberg dit thema in al hun films gebruiken? Het zijn levensfasen die elkaar opvolgen waarin de hoofdpersoon een ontwikkeling doormaakt. Onze Tribe prikkelt jouw verlangen om nog meer jezelf te zijn of te worden, zodat jij richting kunt geven aan jouw leven, trouw bent aan jouw behoeften en eigen visie.

De reis van de held staat binnen onze Tribe centraal. Jezelf zijn en vol vertrouwen je stappen zetten tijdens onze reis in een ander land gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Je komt intern en extern in aanraking met je eigen weerstand en emoties. Onze ‘Tribereis’ wordt jouw inspiratie.  Als ware ‘Storyteller’ vertel jij jouw innerlijke ontdekkingsreis en unieke verhaal. Al je persoonlijke en individuele uitdagingen, verlangens en worstelingen worden gekoppeld aan het thema, ‘De reis van de held.’ Het mysterieuze van dit werk is… dat de helden van alle tijden ons al zijn voorgegaan. Het labyrint is door en door bekend. We hoeven slechts de rode draad, de route, van de held te volgen.

Systeem gericht werken

Systemisch werken gaat ervan uit dat je pas werkelijk begrepen kan worden in de context van je relaties. We kijken daarom graag ‘tussen’ de mensen. Wat gebeurt er in relatie tot je geliefde, of vriend? We gedragen ons in verschillende contexten namelijk net even anders. Je bent anders op het werk dan thuis, anders bij je moeder dan bij je schoonmoeder en weer anders bij de sportclub dan met je neefjes of nichtjes. We hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen per situatie over op ander gedrag. Door deze rollen tegen het licht te houden ontstaat er een bewuste keuze in hoe we omgaan met onze omgeving. Zo kan jij jezelf herontdekken, want als je bewust bent van je gedrag, rol en omgeving, heb je toegang tot al je krachten, vaardigheden en kennis om te zijn wie jij wilt zijn.

Gesprekstechnieken

Je kan niet niet communiceren. 55% van onze communicatie is zelfs non-verbaal. We drukken onszelf voor een groot deel uit met ons lichaam, mimiek en energie. Een blik, lach of houding zeggen meer dan 1000 woorden. Om onszelf en de ander beter te begrijpen werken we met diverse gesprekstechnieken zodat je gereedschappen in huis hebt om echt te kunnen luisteren. Luisteren naar jezelf en naar de ander. Met motiverende gesprekstechnieken ga jij onderzoeken wat jou tegenhoudt en wat je drijft in het leven. Waar krijg jij energie van? Waar voel jij weerstand? Zodra je in beeld hebt wat jij nodig hebt om jezelf te motiveren, houdt niemand je meer tegen! Met geweldloze communicatie leer jij je ware behoeften kenbaar maken. Heb je weleens dat iemand iets tegen je zegt maar dat je in werkelijkheid iets anders ‘hoort’? Ontdek de echte behoeften van je gesprekspartner en vind je eigen woorden voor wat jij nodig hebt.